Menu

Links

RIZIV
www.RIZIV.be

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Het RIZIV deelt identificatienummers uit aan Belgische zorgverleners. Deze als RIZIV-nummer bekendstaande identificatie wordt zowel bij de uitwisseling van administratieve gegevens als voor de uitwisseling van medische gegevens gebruikt.

VAPH
www.VAPH.be

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie en gelijkheid van kansen van personen met een handicap bevorderen in alle domeinen van het maatschappelijk leven. Het doel is dat zij de grootst mogelijke autonomie en levenskwaliteit bereiken.

AWIPH
www.AWIPH.be

L’AWIPH et un organisme public placé sous la tutelle du ministre wallon de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances. Elle est chargée de mener à bien la politique wallonne en matière d’intégration des personnes handicapées.

Vlibank
www.vlibank.be

In Vlibank vindt u informatie over hulpmiddelen voor personen met een motorische, visuele, gehoor- of spraakhandicap en voor personen met een cognitieve handicap of leerstoornis.

Lotje&co
www.lotjeenco.nl

Lotje&co is een stichting voor gezinnen met een zorgintensief kind. Lotje&co wil ouders op een positieve manier informeren over de mogelijkheden achter de beperkingen. Dit doen ze met het tijdschrift Lotje&co. Op de website is er de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders met een zorgintensief kind.

 .

AkkoordDeze website maakt gebruik van cookies. U geeft, door gebruik te blijven maken van deze website aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website

Lees meer over ons cookiebeleid