Menu

R82 Garantie

 Img5

R82 biedt 2 jaar garantie op gebreken in uitvoering en materialen en 5 jaar garantie op framebreuk veroorzaakt door lasfouten. De garantie kan nadelig worden beïnvloed, indien de dealer of ouders zijn/haar verantwoordelijkheid niet neemt ten aanzien van servicebeurten en/of dagelijks onderhoud conform de door R82 voorgeschreven en/of in de User Guide aangegeven richtlijnen en intervallen. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van R82 onder de rubriek; Service > download.

De garantie geldt alleen in het land waar het product is gekocht, en als de voorziening kan worden geïdentificeerd aan de hand van het serienummer. De garantie dekt geen schade door ongevallen, met inbegrip van schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onachtzaamheid. De garantie heeft geen betrekking op gebruiksonderdelen zoals bijvoorbeeld banden en bekleding welke onderhevig zijn aan normale slijtage en op gezette tijden moeten worden vervangen.

Deze garantie vervalt indien andere dan nietoriginele onderdelen/accessoires worden gebruikt of als het product niet is onderhouden, gerepareerd of gewijzigd volgens de richtlijnen en intervallen die door de leverancier worden voorgeschreven en/of worden vermeld in de gebruikershandleiding (User Guide). R82 behoudt zich het recht voor om de voorziening waarvoor een claim wordt ingediend inclusief de bijbehorende documentatie te onderzoeken alvorens de garantie claim te honoreren en/of te besluiten de defecte voorziening, accessoire of het onderdeel te vervangen of te repareren. De dealer dient het betreffende onderdeel waarvoor een claim wordt ingediend op te sturen naar het adres waar hij het heeft aangeschaft.

AkkoordDeze website maakt gebruik van cookies. U geeft, door gebruik te blijven maken van deze website aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op deze website

Lees meer over ons cookiebeleid